Imperial Fiber Ferrule 11MM For Metal Screw On Tips

Imperial Fiber Ferrule 11MM For Metal Screw On Tips

Imperial Slip-On Rubber Bumper End

Imperial Slip-On Rubber Bumper End

Imperial Screw-On Rubber Bumper End

• Screw-on rubber cue bumper
MSRP: $2.00
SKU
IMP__17-155
Screw-on rubber pool cue bumper.